Video Survey: PragerU vs. YouTube

Video Survey: PragerU vs. YouTube